אותות מערכה ב-CSS

​​"אותות מערכה" הם אותות לציון השתתפותו של אדם במלחמה, במערכה ובקרב שהתרחשו מאז קום המדינה ועד היום. אותות אלה עשויים מתכת ובד. פרויקט זה עוסק בייצורם ב-HTML ו-CSS. לפרטים נוספים »

1948

i

.war_1948 {
  background: #184ea4;
}
.war_1948 .outer {
  max-width: 7px;
  background: #92c8e2;
  border-right: 7px solid #f4f4f4;
  border-left: 7px solid #f4f4f4;
}
.war_1948 .inner {
  margin: 0 1.65rem;
  max-width: 7px;
  background: #ab3122;
  position: relative;
}
        

1956

i

.war_1956 {
  background: #e27e33;
}
.war_1956 .outer {
  max-width: 16px;
  background: #184ea4;
}
.war_1956 .inner {
  border-right: 8px solid #ab3122;
  border-left: 8px solid #ab3122;
  max-width: 24px;
  background: #92c8e2;
  position: relative;
}
          

1967

i

.war_1967 {
  background: #b00;
}
.war_1967 .outer {
  max-width: 26px;
  background: #184ea4;
}
.war_1967 .inner {
  max-width: 12px;
  background: #92c8e2;
  border-right: 12px solid #f4f4f4;
  border-left: 12px solid #f4f4f4;
  position: relative;
}
          

1970

i

.war_1970 {
  background: #bd7755;
}
.war_1970 .outer {
  max-width: 10px;
  background: #92c8e2;
  border-right: 10px solid #f4f4f4;
  border-left: 10px solid #f4f4f4;
}
.war_1970 .inner {
  background: #ab3122;
  max-width: 14px;
  margin: 0 1.05rem;
}
          

1973

i

.war_1973 .outer {
  border-right: 8px solid #f4f4f4;
  border-left: 8px solid #f4f4f4;
  max-width: 8px;
}
.war_1973 .inner {
  background: #ab3122;
  max-width: 44px;
}
          

1982

i

.war_1982 {
  background: #ab3122;
}
.war_1982 .outer {
  max-width: 16px;
  background: #541a95;
  border-right: 8px solid #f4f4f4;
  border-left: 8px solid #f4f4f4;
}
.war_1982 .inner {
  max-width: 8px;
  background: #ab3122;
  border-right: 8px solid #26972d;
  border-left: 8px solid #26972d;
}
          

2006

i

.war_2006 .outer {
  background: #e27e33;
}
.war_2006 .outer::before {
  content: '';
  height: 50px;
  width: 20px;
  background: #184ea4;
  width: 12px;
  position: absolute;
  border-right: 10px solid #f4f4f4;
  border-left: 10px solid #f4f4f4;
}
.war_2006 .outer:first-child::before {
  left: 0;
}
.war_2006 .outer:last-child::before {
  right: 0;
}
.war_2006 .inner {
  background: #ab3122;
  max-width: 28px;
  border-right: 10px solid #26972d;
  border-left: 10px solid #26972d;
}
          

כיצד לבנות אות מערכה

ייצור אותות מערכה בדפדפן הוא משחק באופי הרב-שכבתי והסימטרי של HTML ו-CSS. כדי להוסיף אות מערכה לאתר שלך יש לעקוב אחר ההוראות הבאות.

1. יש להוסיף את החלק הזה לאיזור ה-`body` בקובץ ה-HTML.


<!-- a ribbon is a `figure` element, nesting 3 `span` elements -->

<figure class="war some-war">
  <span class="outer"></span>
  <span class="inner"></span>
  <span class="outer"></span>
</figure>
          

2. יש להוסיף את החלק הזה לקובץ ה-CSS.


/* common ribbon layout - using `flex` for symmetry purposes */

.war {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  display: flex;
  justify-content: center;
  width: 151px;
  height: 38px;
  box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, .2);
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border-radius: 3px;
  z-index: 1;
}

/* ribbon variant (you can replace `some-war` with your own war class name) */

.some-war {
  background: #c0a;
}
.some-war .outer {
  border-right: 12px double #fa9;
  border-left: 8px double rgba(100, 150, 200, 0.9);
  max-width: 8px;
}
.some-war .inner {
  background: #349;
  max-width: 44px;
}
            

זהו. ניתן לעיין בקוד המקור בדף הפרויקט ב-Github או לשחק בקוד בדמו ב-CodePen.

חזרה לראש הדף